Adresa: str. Principală nr. 1, 247085 jud. Vâlcea

Tel.: 0350-425926 Fax: Email: primaria_caineni08@yahoo.com

Cultură și învățământ

14 June 2018
Biserici
Bisericile, în număr de 6, sunt monumente istorice şi arhitectonice cu caracter religios; câte doua biserici în Câinenii Mici şi Grebleşti şi câte o biserică în Câinenii Mari şi Robeşti.
Astfel. în satul Câinenii Mici există Biserica „ Sf. Nicolae" construită în 1733 şi Biserica cu hramul „ Sfinţii Voievozi şi Sf. Paraschiva" construită în anul 1807 , fântâna monument „ David Praporgescu"( 1828 ) şi „ Monumentul generalului Praporgescu " (1828) , ambele fiind construite în cinstea eroilor morţi în munţii Coţi . 
Cele două biserici din Câinenii Mici sunt construite din piatră şi cărămidă , în stilul bizantin - brâncovenesc , cu pictură în interior şi exterior .
În satul Câinenii Mari există „ Placa de la Ganga " ( 1718 - 1719) , Biserica „Sf. Nicolae "( 1769 ) şi „ Troiţa " cu înscris în chirilică datând din 1821. Până în 1790 în Grebleşti a existat o biserică mică, de lemn, care între timp a devenit neîncăpătoare . De aceea, în 1792 s-a terminat de zidit din temelie actuala biserică veche cu hramul „ Sf. Nicolae şi Sf. Paraschiva" . Aceasta a fost declarată monument istoric încă din 1901.
Mărindu-se satul şi crescând numărul enoriaşilor , biserica aceasta a devenit şi ea neîncăpătoare . În anul 1906 , preotul paroh , Ioan Negoescu Hagi, începe să ducă muncă de lămurire în vederea zidirii unei biserici noi, încăpătoare. 
Astfel , la 22 august 1910 începe construcţia noii biserici care se termină în 1912, dar a cărei zugrăvire s-a finalizat în 1939 şi care are hramul „ Sf. Filofteia ".
Biserica „ Sf. Voievozi Mihail şi Gavril " din Robeşti, construită în 1817, are pictură interioară şi exterioară fiind declarată la rândul ei monument istoric.
In general bisericile din localitate se aseamănă prin formă, înfăţişare şi stil arhitectonic, iar picturile decorative îşi găsesc elemente comune la toate aceste lăcaşuri de cult. 
Lista monumentelor din localitate nu se poate încheia fără a aminti Troiţa cu înscrisul în chirilică care atestă existenţa ei din anul 1821, aşezată la marginea sudică a satului Câinenii Mari , lângă calea ferată.
 
Instituţii sociale şi culturale
Începuturile învăţământului în satele comunei Câineni sunt destul de vechi, avându-şi originile în feudalismul dezvoltat şi ele sunt legate de viaţa religioasă şi cea economică. Prima şcoală mănăstirească din zonă a funcţionat la Mănăstirea Cozia începând cu anul 1415. Mai târziu, două bănci de stejar, foarte vechi, din pronaosul bisericii Sântul Nicolae din Câinenii Mici, leagă acest lăcaş de începuturile învăţământului în acest sat, copiii deprinzând aici "buchea cărţii". Pe de altă parte, prezenţa punctului vamal de la Râu Vadului cu ai săi vameşi având "ştiinţă de carte", a stimulat de timpuriu pe locuitori "în primele porniri ale învăţământului". Slujbaşii vămilor aveau nevoie să cunoască scrisul, cititul şi socotitul, pentru alcătuirea listelor de mărfuri care treceau prin vamă, precum şi pentru însemnarea preţului acestora şi calculul taxelor vamale care trebuiau percepute.
 
Fără îndoială, biserica a avut un rol primordial în iniţierea şi dezvoltarea învăţăturii la sate. Răspândirea învăţământului în judeţul Vâlcea şi, implicit, im comuna Câineni, se datorează şi cerinţelor practice ale vremurilor. Astfel, în secolul al XVIII-lea se înmulţesc tranzacţiile pentru înstrăinări de drepturi din proprietatea obştească şi particulară, se fac tot mai multe hotărnicii de proprietăţi şi măsurători de terenuri, se realizează noi catagrafii. Toate aceste activităţi cereau noi ştiutori de carte la sate, ceea ce motiva organizarea de şcoli rurale. De mersul acestor şcoli se interesa atât domnia, cât şi autorităţile laice şi religioase. Domnitorul Alexandru Ipsilanti cerea periodic situaţia şcolilor rurale, numărul de copii care frecventau cursurile şi numele dascălilor din mediul rural. Mitropolitul Olteniei, Filaret, atrăgea atenţia să se înfiinţeze la sate şcoli în care să se adune copiii pentru a învăţa, acesta fiind "cea mai de folos trebuinţă" .
 
De dezvoltarea învăţământului, se ocupa "Eforia Şcoalelor" din cadrul Vorniciei din Lăuntru" (echivalentul Ministerului de Interne). Aceasta lucra pentru răspândirea "învăţăturii de carte", asigurând întreţinerea şcolilor şi atragerea copiilor la cursuri. între "ucenicii" care urmau să devină dascăli, prevăzuţi de bugetul "Eforiei Şcoalelor".
În Câineni cel care a adus învaţarea a fost un perceptor grec pe nume Steriopol. Acesta locuia în actualul sat Câinenii Mari pe la jumătatea a sec.al XlX-lea. Din motive practice, el chema în locuinţa sa spaţioasă, tineri din sat, pentru a-i ajuta să numere şi să adune banii şi pentru a-i aşeza apoi în pungi de mătase inscripţionate corespunzător.