Adresa: str. Principală nr. 1, 247085 jud. Vâlcea

Tel.: 0350-425926 Fax: Email: primaria_caineni08@yahoo.com

Drumuri și Căi de acces. Trasee Turistice

14 June 2018
Partea locuită a comunei Câineni este străbătută de calea ferată Piatra Olt-Sibiu şi de două căi rutiere importante:şoseaua naţională E81/DN7, Râmnicu- Vâlcea-Sibiu, care trece prin Robeşti, Câinenii Mari şi Râu Vadului şi drumul naţional DN 7D, Câineni- Perişani- Sălătruc-Curtea de Argeş, vechiul drum antic Calea Mare, transferat de curând de la administraţia judeţeană la cea naţională, in vederea reabilitării şi modernizării, recunoscându-se astfel importanţa sa economică şi turistică.
 
De asemenea, o cale de acces importantă este şi linia ferată Piatra Olt- Sibiu, ce trece prin aceleaşi localităţi ca şi şoseaua.Această legatură feroviară a fost realizată in anii 1986- 1901 de către inginerul român Mihail Râmniceanu, prezentându-se ca o lucrare de mari proporţii, considerată timp de o jumătate de secol ca punct culminant al artei constructive româneşti. Prin realizarea hidrocentralei de la Robeşti, va lua naştere o nouă legatură intre cele două malura ale Oltului, respectiv intre satele Robeşti şi Priloage, şi mai departe spre Grebleşti, in nord, cu ieşire in DN 7D, şi spre sud către Racoviţa.
Valea Oltului, mai ales de la Câineni spre nord, a rămas drum istoric permanent ca şi "drumul cel vechiu", Calea Mare, ce vine de la Curtea de Argeş şi Sălătruc, trecând prin Perişani, Titeşti, Boişoara, Grebleşti şi Câinenii Mici.
E81/DN7D şi linia ferată Piatra Olt- Sibiu sunt principalele căi de comunicaţie care străbat comuna Câineni. 
 
Trasee turistice:
a. Câinenii Mici- vârful Pleaşa- Culmea Zănoaga Câinenilor- vârful Tătaru/vârful Cocorâciu;
b. Câinenii Mici- Valea Satului- Coţi- Apa Cumpenită- vârful Tătaru/vârful Cocorâciu;
c. Câinenii Mici- Grebleşti- Calea Lungă/Calea Dosului- Muchie- Plaiu Maré- Izvoru Măgurii- Vârfu Magurii- Ciungi- Culmea Coţilor-vârful Coţi- Apa Cumpenită- vârful Tătaru/vârful Cocorâciu;
d. Câinenii Mici- Grebleşti- Valea Bóia- Intre Vai- valea Bóia Mică- Culmea Olanu/ Cocorâciu;
e. Câinenii Mici- Grebleşti- Valea Bóia- Intre Vai- Poiana Arsurile Mici - Poiana Cerbului- Culmea Olanu- Vârful Olanu - Galbena şi Vemeşoaia- Budislvu- Vârful Ciortea
f. Câinenii Mici- Grebleşti- Valea Bóia- Intre Vai- Valea Bóia Mare - Pietriceaua- Galbena şi Vemeşoaia, respectiv Valea Bóia Maré- Leu- Faţa Sfântului Ilie - Dăescu;
g. Râu Vadului - Dealul lui Vlad- Coasta Câinelinor;
h. Câinenii Mari - Valea Urea - Coasta Câinenilor- Vârful Sterpu;
i. Câinenii Mari - Malul Podului - Pleaşa - Gorganu Mare ;
j. Câinenii Mari - Valea Urea - Murgociu - Murgaşu - Danu - Robu - Sârbinu - Sasa Mândrii - Vârful Sterpu;
k. Robeşti -Valea Robeştilor - Izvoru Frumos - Murgaşu - Danu- Robu - Sârbinu - Sasa Mândrii- Vârful Stepu;
l. Robeşti- Ghimpurosu- Faţa- Vârful Râgla - Zănoage- Danu - Robu - Sârbinu - Sasa Mândrii - Vârful Sterpu;
m. Robeşti - Calea Pleşiţei - Gorganu Maré -Danu - Robu - Sârbinu - Sasa Mândrii - Vârful Sterpu;
 
Aceste trasee sunt străbătute vara de numeroşi iubitori ai muntelui, cele mai multe dintre ele sunt acesibile şi cu mijloace auto.
Mai trebuie amintit drumul Grebleşti-Priloage- Grădini-Racoviţa - precum si drumul cu rol de scurtătură Grebleşti - Gruiu Pleşciorii - Cărbunaru - Gruiu Lupului. Sau Grebleşti - Valea Bóia -Dealu Sasului - Mormânt - Zănoaga - Faţa Sfântului Ilie - Dăescu.Pe lânga acestea, pe intinsul comunei Câineni există o mulţime de drumuri şi poteci care s-au format din necesitaţi practice